Privacybeleid



Dit Privacybeleid is van toepassing op onze videogames Shakes & Fidget, SoccerStar (ook genaamd KickerStar), Bloodmoon en Tiny Island (hierna 'Spellen' genoemd).

Vanaf 25 mei 2018 zal er nieuwe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy van kracht worden in Europa: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze creëert een uniforme norm in Europa. In sommige landen zal de nieuwe regelgeving aanzienlijk meer bescherming van gegevens bieden. Echter hebben wij de bescherming van persoonsgegevens van al onze spelers altijd al zeer serieus genomen. Deze verklaring geeft u een overzicht van hoe wij gegevens gebruiken. Ze laat zien welke gegevens door ons verwerkt worden, waarom en op welke wettelijke gronden. We leggen ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.


1. Persoonsgegevens

De nieuwe regelgeving is van toepassing op persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op alle informatie die, met redelijke inspanning, aan de identiteit van een persoon kan worden gekoppeld (artikel 4, nummer 1, AVG). De belangrijkste reden voor de verwerking van persoonsgegevens van onze spelers is het gemak waarmee zij onze Spellen kunnen gebruiken. De wettelijke grond hiervoor is artikel 6, paragraaf 1b, AVG.

Als u een gebruikersaccount voor onze Spellen aanmaakt, wijzen we hieraan een uniek nummer toe. We slaan de gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord op en uw e-mailadres, tenzij u zich aanmeldt via Facebook (zie sectie 3 voor aanmeldingen via derden). Het verstrekken van deze gegevens is een voorwaarde voor het aangaan van een contract. We gebruiken een dubbele 'opt-in'-procedure om te verifiëren dat het e-mailadres dat u opgeeft werkelijk aan u toebehoort. Deelname is geen voorwaarde voor het gebruik van onze Spellen, maar we raden dit wel aan, omdat we alleen bevestigde e-mailadressen kunnen gebruiken om u belangrijke berichten te sturen, zoals aanmeldingsbevestigingen, wachtwoordwijzigingen of incidentele informatie over de Spellen die u speelt. De wettelijke grond voor de laatstgenoemde directe reclame is artikel 6f, AVG. We kunnen uw gehashte e-mailadres ook gebruiken om onze Spellen via sociale netwerken aan te bieden, zolang de gebruikte hash-methode geen omkeerbare ontcijfering mogelijk maakt.

We slaan het oorspronkelijke IP-adres op en het tijdstip waarop de registratie is gedaan. We slaan ook het oorspronkelijke IP-adres op en het tijdstip van het bevestigen van uw e-mailadres. Dit is teneinde onze bewijslast na te leven, aanvallen op ons systeem af te slaan en naleving van de spelregels te verzekeren.

Als u onze Spellen gebruikt, communiceert uw apparaat met onze servers. In dat verband registreren we de tijdstippen van aan- en afmelding en eventuele relevante IP-adressen. Dit kan het IP-adres van uw telecommunicatieverbinding zijn of van uw mobiele apparaat. We verwerken deze gegevens om schendingen van onze Algemene voorwaarden te behandelen en om te voldoen aan de voorwaarden van wetshandhavingsinstanties.

U kunt ook met andere gebruikers in onze Spellen communiceren en aan hen persoonsgegevens verstrekken. In dit opzicht adviseren we u voorzichtig te zijn. Als u berichten van andere gebruikers ontvangt, zullen deze in uw gebruikersaccount worden opgeslagen. Zo kunt u alle berichten bekijken die u in het Spel hebt ontvangen. Het verwijderen van berichten in het Spel zal deze ook van uw gebruikersaccount verwijderen.

Bij deelname aan een van onze loterijen slaan we de gegevens op die u verstrekt (die ook persoonlijk kunnen zijn). We verwerken deze gegevens om de winnaars te bepalen, de prijzen uit te reiken en om statistische informatie over onze spelers te verkrijgen. We delen de gegevens niet met derden.

Als u ons een e-mail of bericht stuurt via ons ondersteuningssysteem, zullen we dit bericht opslaan teneinde uw verzoek te verwerken. In het geval van berichten via het ondersteuningssysteem slaan we ook zogenaamde metagegevens op over uw apparaat, zoals de browser en het besturingssysteem, om u beter bij uw probleem te kunnen helpen.


2. Gegevensbescherming en bekendmaking van persoonsgegevens

We verwerken slechts een paar categorieën persoonsgegevens, en geen daarvan is bijzonder gevoelig. Niettemin nemen we uitgebreide voorzorgsmaatregelen, die we continu verbeteren, teneinde onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen en de bijbehorende risico's te beperken. We verwerken persoonsgegevens uitsluitend op servers die zich in Duitsland bevinden. Al onze medewerkers die regelmatig persoonsgegevens verwerken, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en gegevensbeschermingsvoorschriften, en zijn hierover geïnstrueerd.

Niet alle processen met betrekking tot onze Spellen worden door ons uitgevoerd. Sommige diensten worden namens ons door derden verricht in overeenkomst met artikel 28, AVG ('Verwerker'). Dit omvat onder andere de verwerking van betalingen via externe dienstverleners, zoals creditcardmaatschappijen, banken, PayPal, etc. (zie sectie 5 voor meer informatie). We maken soms ook gebruik van de diensten van derden in het kader van statistiek, reclame en e-mail. In gevallen waarin wij voor de verwerking verantwoordelijk blijven, zijn externe bedrijven verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen zij de gegevens uitsluitend verwerken in zoverre als dit nodig is voor het uitvoeren van hun taak. Bovendien mogen ze alleen persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onze instructies. Daarvoor hebben we passende contracten gesloten en controleren we regelmatig of de dienstverleners zich aan hun contractuele verplichtingen houden.

In de context van de hierboven genoemde opdrachtverwerking worden sommige gegevens naar Amerikaanse bedrijven gestuurd in het kader van het EU-VS Privacyschild. In overeenkomst met artikel 45, paragraaf 1, AVG, is er voor de overdracht van deze gegevens geen speciale toestemming vereist. In secties 3 en 4 verstrekken we uitgebreide informatie over de omstandigheden waarin we de gegevens sturen en naar welke bedrijven.

Bovendien verstrekken we uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is om onze rechten te doen gelden, andere gebruikers te beschermen, te voorkomen dat de staat of de openbare veiligheid in gevaar komt, of strafbare feiten te vervolgen, en uitsluitend indien het toegestaan is onder de wettelijke gegevensbeschermingsregelingen of als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Er zal rekening met uw beschermenswaardige belangen worden gehouden in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsregelingen.


3. Aanmelden via Facebook/Steam/Apple Gamecenter/Twitter/Google Play Games/sociale plug-ins

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount voor onze Spellen kunt u uw informatie handmatig invoeren of gegevens gebruiken die al aan een derde zijn verstrekt (zie sectie 1 voor meer informatie).

Als u Aanmelden via Facebook gebruikt, zal Facebook (Facebook, Inc.) de informatie van uw openbare Facebook-profiel en uw e-mailadres naar ons toesturen zodra u toestemming voor deze gegevensoverdracht hebt gegeven. De openbare informatie die op dergelijke manier wordt overgedragen, bestaat uit uw id, name, first_name, last_name, link, gender, locale, timezone, updated_time en verified. Dit is een eenmalige gegevensoverdracht en de informatie zal worden gebruikt voor het aanmaken van een nieuw gebruikersaccount in de spelwereld die u hebt geselecteerd. Van de overgedragen gegevens slaan we alleen het Facebook-token en de Facebook-ID op, aangezien deze vereist zijn voor aanmelding voor een van onze Spellen. We komen uw Facebook-wachtwoord niet te weten. Maar Facebook kan wel gegevens opslaan over uw gebruik van onze Spellen. Facebook is gebonden aan het EU-VS Privacyschild; om deze reden vereist de overdracht van gegevens geen speciale goedkeuring in overeenkomst met artikel 45, paragraaf 1, AVG. Ga voor meer informatie over Facebook en de AVG naar https://www.facebook.combusiness/gdpr

U kunt ook een gebruikersaccount voor onze Spellen aanmaken op Steam (Steam is een product dat eigendom is van Valve Corporation; ga voor meer informatie naar https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/). In dit geval ontvangen we geen persoonsgegevens.

Bij gebruik van een Apple-apparaat kunt u een gebruikersaccount op onze servers aanmaken via de Game Center-aanmelding. In dit geval zal Apple (Apple, Inc.) uw Apple-ID, Game Center-naam en e-mailadres aan ons toesturen. Ga voor meer informatie over Apple's privacybeleid naar https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/

Verificatie op Android-apparaten gaat op een gelijkaardige manier in zijn werk ('Google Play Games'). In dit geval zal spelinformatie naar Google worden gestuurd en aan de Google+-identiteit van de gebruiker worden gekoppeld. Ook wordt dit zichtbaar in een scala aan Google-producten (https://developers.google.com/games/services/terms). Ga voor meer informatie over Google's privacybeleid naar https://www.google.de/intl/policies/policies/privacy/
Google is gebonden aan het EU-VS Privacyschild; om deze reden vereist de overdracht van gegevens geen speciale goedkeuring in overeenkomst met artikel 45, paragraaf 1, AVG.

Het koppelen van uw gebruikersaccount(s) met Facebook, Google Play Games en Game Center kunt u ook op een later moment uitvoeren. Als u dit doet, kunt u uw gebruikersaccount importeren en op andere apparaten gebruiken.

Zo'n koppeling met terugwerkende kracht kan via het Facebook-logo in de Spellen tot stand worden gebracht. Als u op het Facebook-logo in een van onze Spellen klikt, krijgt u een link naar de officiële pagina van de Facebook App, een 'Like'-knop, en de optie om met terugwerkende kracht een verbinding tussen uw gebruikersaccount via Facebook Connect tot stand te brengen of deze verbinding juist op te heffen. Via het Twitter-logo wordt het officiële Twitter-kanaal van de dienst geopend, maar hierbij wordt geen permanente verbinding tot stand gebracht.

De 'Like'-knop ('Vind ik leuk') in onze Spellen houdt geen verband met de sociale plug-in die Facebook, Inc. aanbiedt. In het geval van de App- en Steam-versies van onze Spellen is dit simpelweg een link die u bij de officiële pagina van de Facebook App brengt. Het is een JavaScript-kenmerk in uw webbrowser die uitsluitend contact met de Facebook-servers maakt als u op de knop klikt. In dit geval wordt u een Facebook-fan van de respectievelijke dienst en zal de informatie rechtstreeks aan Facebook worden overgedragen en daar worden opgeslagen. Bovendien draagt de plug-in ook informatie aan Facebook over de door ons aangeboden website over, die in uw browser is geopend. Als u tegelijkertijd op dezelfde computer op Facebook bent aangemeld, kan Facebook uw gebruik van onze website aan uw Facebook-account koppelen (dit is niet beperkt tot uitsluitend de paginaweergave). Raadpleeg voor meer informatie over de reikwijdte en het doel van gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik door Facebook het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook. Daar vindt u ook informatie over het beschermen van uw persoonsgegevens en details over de relevante instellingen op Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

We slaan Push-tokens op om Push-berichten te kunnen sturen naar uw Android- of Apple-apparaat. We kunnen deze technologie in de toekomst ook voor andere platformen inzetten. U kunt Push-meldingen beheren via 'Opties' of 'Instellingen' in de mobiele app of in uw apparaatinstellingen.


4. Tracking

Als u onze Spellen via een webbrowser opent, kan een script van YouTube LLC worden opgeroepen voor het afspelen van YouTube-video's op de website. Ga voor meer informatie over YouTube's privacybeleid naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Om te achterhalen via welk adverteerkanaal een gebruiker een van onze Spellen heeft gevonden, maken we gebruik van unieke codes ('CID') die aan ons worden doorgegeven middels media zoals reclamebanners en video's. Als dit leidt tot de aanmaak van een gebruikersaccount, zal de CID hieraan permanent gekoppeld worden.

Hiervoor gebruiken we een technologie genaamd 'fingerprinting', waarmee we tot een eerlijke vereffening kunnen komen met een reclamepartner. Door te klikken op een reclamebanner worden er tijdelijk verschillende openbaar toegankelijke criteria opgeslagen, zoals het browsertype, versienummer en besturingssysteem, om te vergelijken met informatie tijdens registratie op onze spelpagina's. Al deze gegevens worden binnen een paar minuten volledig verwijderd.

Op verschillende plaatsen maken we ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Ze helpen onze diensten gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Zo wordt bijvoorbeeld een aantal van uw instellingen opgeslagen, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te selecteren bij een bezoek aan onze websites. Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., maakt ook gebruik van cookies. De informatie die op deze manier wordt gegenereerd, kan IP-adressen bevatten en wordt naar Google-servers in de VS gestuurd. Google verwerkt deze informatie namens ons om onze websites te evalueren en statistieken daarover samen te stellen. U kunt de verzameling en overdracht van gegevens aan Google voorkomen door de volgende plug-in te downloaden en in uw webbrowser te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hoe er in het algemeen met cookies moet worden omgegaan, kunt u opgeven via de instellingen van uw webbrowser. Als u de Flash-versie van een van onze Spellen gebruikt, worden er ook Flash-gegevens op uw apparaat bewaard.

Onze apps voor Android en iOS eindapparaten omvatten de Google SDK. Met deze SDK verzamelen we geen persoonsgegevens; we gebruiken deze uitsluitend om algemene informatie te verzamelen om inzicht te krijgen in gebruikersstromen naar en binnen onze apps, zodat we onze reclameactiviteiten kunnen verbeteren. Dergelijke informatie omvat de taal van de browser die op uw apparaat is geïnstalleerd, de regio-instellingen van het eindapparaat en de tijdzone. In de toekomst kunnen we ook aanvullende algemene informatie verzamelen, zoals uw verblijfsduur en het aantal muisklikken in de app. Het is onmogelijk om uw identiteit met behulp van zulke informatie te achterhalen en de gegevens worden anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd. Ga voor meer informatie over Google Analytics' privacybeleid naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Daarnaast worden verschillende kleine graphics ('pixels') van Facebook en Google op onze websites en in de apps automatisch door uw apparaat geladen. Deze stellen ons in staat om anoniem te volgen hoeveel mensen voor het eerst onze website bezoeken of de app gebruiken. Zo tellen we het aantal gebruikers van onze Spellen. Ook kunnen ze worden ingezet voor retargeting en voor Facebook-advertenties gericht op vergelijkbare doelgroepen ('statistische tweelingen'). Ga voor meer informatie over hoe Facebook gegevens verwerkt en welke opties u hebt voor het beschermen van uw privacy naar https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Een SDK van AppsFlyer Ltd. is in onze apps ingesloten voor het beheer van de bovengenoemde pixeltoegang. AppsFlyer is gebonden aan het EU-VS Privacyschild; om deze reden vereist de overdracht van gegevens geen speciale goedkeuring in overeenkomst met artikel 45, paragraaf 1, AVG. Ga voor meer informatie over de eigenschappen en het privacybeleid van AppsFlyer naar: https://www.appsflyer.com/product/gdpr.

De meerderheid van onze statische spelcontent (d.w.z. graphics) wordt opgeslagen bij Akamai Technologies GmbH, waarvandaan deze naar uw apparaat wordt gestuurd zodra u een spel speelt. Uw IP-adres kan worden opgeslagen als uw toegang tot spelcontent via Akamai loopt. Een aantal van onze websites geeft lettertypen weer van Adobe Systems Incorporated. Deze zijn toegankelijk via servers in de Verenigde Staten en Adobe kan achterhalen of u onze website hebt bezocht.

U kunt het tracken van uw mobiele apparaat uitschakelen of resetten. Ga daarvoor naar de handleiding van uw eindapparaat en zoek naar 'Ad Tracking' of 'Google Advertentie-ID' voor meer informatie.


5. Aanvullende content

Onze Spellen zijn geheel gratis te spelen. Maar we bieden ook andere betaalde diensten. Als u besluit voor dergelijke diensten te betalen, zal de financiële transactie worden uitgevoerd door de door u geselecteerde dienstverlener, die dan verantwoordelijk zal zijn voor de technische kant van de betalingsverwerking. In dit geval kunnen we gegevens overdragen aan andere dienstverleners in zoverre dat noodzakelijk is voor de prijsbepaling en facturatie en voor het innen van de betaling. In het bijzonder omvatten deze gegevens uw alias, de spelwereld waarin u uw gebruikersaccount hebt aangemaakt, de taalinstellingen en uw voorselectie (indien van toepassing). Persoonsgegevens die u aan de dienstverlener verstrekt, in het bijzonder uw naam, adres en betalingsinformatie, worden niet aan ons doorgegeven.

Na de verwerking van de betaling ontvangen we een bevestiging van de respectievelijke dienstverlener die we vervolgens opslaan. Deze bevestiging bevat informatie waarmee we de status van de respectievelijke transactie kunnen verifiëren. Dit is nodig om de overeengekomen en betaalde dienst te leveren en, indien nodig, klantenservice te verlenen.


6. Gebruikersrechten

De verwerking van persoonsgegevens vindt over het algemeen zodanig plaats dat we de gebruikersovereenkomst kunnen nakomen krachtens artikel 6, paragraaf 1b, AVG. Echter mogen gegevens alleen verwerkt worden mits de gebruiker ten minste 16 jaar oud is (in sommige landen is dit 13 jaar). Daarom kunnen onze Spellen alleen gespeeld worden door personen die de leeftijd hebben bereikt waarop gegevensverwerking in hun land van oorsprong toegestaan is. Kinderen die op dit moment een gebruikersaccount hebben, dienen de toestemming van hun wettelijke voogd voor 25 mei 2018 te bewijzen. Kinderen die een nieuw gebruikersaccount willen aanmaken, dienen ook eerst de toestemming van hun wettelijke voogd te bewijzen. Als u of uw wettelijke voogd(en) toestemming hebt/hebben gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde en zonder opgave van redenen het recht om deze toestemming in te trekken krachtens artikel 7, paragraaf 3, AVG. U kunt hiervoor onze Support-Tool gebruiken.

U hebt het recht om te vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, hebt u een recht op informatie over deze persoonsgegevens. De content van dit recht op informatie komt voort uit de bepalingen van artikel 15, AVG. U kunt hiervoor onze Support-Tool gebruiken. Als u een verzoek indient via e-mail, kunnen we gewoonlijk alleen informatie verstrekken over gegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres waarmee het verzoek is ingediend. Voor verzoeken via fax of brief dient u op te geven in welke spelwereld u zich hebt geregistreerd en met welke spelersnaam en welk e-mailadres.

Krachtens artikel 21, paragraaf 1, AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenkomst met artikel 6, paragraaf 1f, om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien. Dit kan in het bijzonder gevolgen hebben voor directe reclames voor onze Spellen. U kunt bezwaar maken via onze Support-Tool of de daarvoor bedoelde link in promotieberichten die u van ons hebt ontvangen. Vervolgens zullen de gegevens niet meer voor directe mailings worden verwerkt. Dit omvat ook retargeting-campagnes en de aanmaak van vergelijkbare doelgroepen op Facebook.

Indien er wijzigingen in uw persoonsgegevens zijn opgetreden of onze opgeslagen gegevens onjuist zijn, hebt u het recht om deze te corrigeren overeenkomstig artikel 16, AVG. U kunt hiervoor onze Support-Tool gebruiken.

Krachtens de bepalingen van artikel 17, AVG, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan het geval zijn als u al uw gebruikersaccounts wilt verwijderen; als de wettelijke verplichting om gegevens vast te houden niet meer bestaat; als uw gegevens niet langer nodig zijn voor facturatiedoeleinden; en voor het doen gelden van aanspraken, uitoefenen en verdedigen van juridische claims. In het geval van een gegrond bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens is het mogelijk dat deze gegevens moeten worden verwijderd. In dat geval kunt u de beperking van gegevensverwerking aanvragen. Ook is het mogelijk dat het gaat om gegevens van een kind, die niet verwerkt mogen worden. U kunt onze Support-Tool gebruiken om een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw gegevens.

Over het algemeen hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt, aan te vragen en te ontvangen van ons, of om deze door ons aan een andere verantwoordelijke persoon over te dragen. We zijn op dit moment niet bewust van een geval waarin dit een praktisch belang zou kunnen dienen met betrekking tot onze Spellen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woonachtig bent, waar u werkt of in de plaats waar de vermeende overtreding plaatsvond (Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Duitsland, telefoonnr.: 040/428 54 - 4040, faxnr.: 040/428 54 - 4000, e-mailadres: mailbox@datenschutz.hamburg.de) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schendt. 1040/428 54 - 4040, Fax: 040/428 54 - 4000, E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de) als u gelooft dat de verwerking van uw persoonsgegevens de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) schendt.


7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden direct verwijderd zodra het doel waarvoor deze verwerkt worden, is gerealiseerd. Alle informatie die in sectie 1 wordt genoemd, zal daarom door ons worden bewaard zolang de gebruikersovereenkomst tussen u en ons bestaat, aangezien deze nodig zijn voor het uitvoeren van onze verplichtingen onder dit Privacybeleid. Bovendien wordt dergelijke informatie bewaard in zoverre de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om het doen gelden van aanspraken, uitoefenen en verdedigen van juridische claims krachtens artikel 17, paragraaf 3, AVG. Voorbeelden hiervan zijn betalingsdoeleinden, het tegengaan van misbruik en de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Het laatste vloeit in het bijzonder voort uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en komt over het algemeen neer op zes jaar tot het einde van het kalenderjaar wat betreft onze gebruikersovereenkomst en daaraan verbonden financiële transacties. Contractuele bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit contracten met derden (d.w.z. met eigenaren van auteursrechten en bijkomende auteursrechten). Gegevens die onder een bewaartermijn vallen, worden geblokkeerd tot deze termijn is verstreken. Het is mogelijk dat eventuele gegevens die de app op uw mobiele apparaat heeft opgeslagen, daar blijven totdat u de app verwijdert.


8. Geldigheid en wijzigingen van dit Beleid

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze Spellen en websites. Bij het volgen van links die andere gebruikers in berichten of de chat geven, kunt u op websites of bij aanbiedingen van derden terechtkomen. We hebben geen controle over dergelijke content van derden en dit Privacybeleid is daarop niet van toepassing.

Snel veranderende ontwikkelingen in de internet- en gegevensprivacywetten kunnen wijzigingen van dit Privacybeleid vereisen, krachtens nieuwe wettelijke bepalingen of vanwege veranderingen op het gebied van technologie of onze Spellen. We brengen u zo spoedig mogelijk van dergelijke veranderingen op de hoogte.


9. Verdere informatie

Om samen te spelen is vertrouwen in elkaar vereist. Om die reden staan we altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens. Van onze betrouwbare medewerkers is maar een klein deel betrokken bij de verwerking van persoonlijke informatie. Aangezien we een klein bedrijf zijn en de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming aanzienlijke financiële middelen vraagt, hebben we nog niet vrijwillig iemand voor deze taak aangewezen. Zo blijft er meer tijd over om aan onze Spellen te werken. Als u vragen hebt die niet in dit Privacybeleid worden beantwoord, als u verdere informatie nodig hebt met betrekking tot een van de bepalingen hierin, of als u wilt reageren, kunt u contact opnemen met degene die verantwoordelijk is voor onze gegevensbescherming:

Playa Games GmbH
Alstertor 9, 20095 Hamburg, Duitsland
Lokale rechtbank Hamburg, handelsregisternummer 109725
Vertegenwoordigd door bedrijfsleider Thorsten Rohmann
Verantwoordelijk krachtens artikel 4, nr. 7, AVG: Hannes Beuck
datenschutz@playa-games.com (niet voor ondersteuning van spellen!)
Link naar Support-Tool

Mei 2018, Playa Games GmbH